SunMedic - натурални продукти за здраве
Твоят град
Изберете вашия град от списъка
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Условия за ползване

Настоящото споразумение определя условията за използване от Потребителите на материалите и услугите на сайта (оттук нататък - »Сайт»).

Потребители - физически лица (включително представители на юридически лица) които имат способността да се запознаят визуално с информацията, публикувана на сайта.

Администрацията на сайта е носител на авторските права върху сайта.

 1. Общи условия
  1. Използването на материали и услуги на Сайта се урежда от нормите на действащото законодателство на страната: България.
  2. Настоящото споразумение е публична оферта. С достъп до материалите на Сайта, Потребителят се счита за присъединил се към настоящото споразумение.
  3. Когато използвате ресурсите на Сайта, изискващи предоставяне на лични данни, е необходимо да регистрирате Потребителя на Сайта. Действията по регистрация се извършват в съответствие с приложимото законодателство.
  4. Администрацията на сайта има право да променя едностранно условията на настоящото споразумение по всяко време. Такива промени влизат в сила след 3 (Три) дни от датата на публикуване на новата версия на Споразумението на уебсайта. Ако Потребителят не е съгласен с направените промени, той е длъжен да откаже достъп до Сайта, да спре да използва материалите и услугите на Сайта.
  5. Администрацията на сайта може да настрои за Потребителите разпространение на информация, свързана с поръчки, графици за работа в офиса, текущи промоции и друга необходима информация. Бюлетинът се извършва чрез sms, push или имейл съобщения. Необходимата информация за контакт се предоставя от Потребителя по време на регистрацията.

 2. Други условия
  1. Всички възможни спорове, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, ще бъдат разрешени в съответствие с действащото законодателство на страната: България.
  2. Нищо в Споразумението не може да се разбира като установяване между Потребител и Администрация на сайта на отношения на агенция, партньорски отношения, отношения на съвместна дейност, лични трудови правоотношения или други отношения, които не са изрично предвидени в Споразумението.
  3. Признаването от съда на която и да е разпоредба от споразумението за невалидна или не подлежи на принудително изпълнение не води до невалидност на други разпоредби на споразумението.
  4. Бездействие от страна на Администрацията на Сайта в случай на нарушение от някой от Потребителите на разпоредбите на Споразумението не лишава Администрацията на Сайта от правото да предприема по-късно подходящи действия в защита на техните интереси и защита на авторските права върху материалите на Сайтът е защитен в съответствие със законодателството.

Потребителят потвърждава, че е запознат с всички клаузи на това споразумение и безусловно ги приема.